Para&Ekonomi - 25 Ağustos 2016, Perşembe

Aygaz Şirket Analizi ve Hisse Önerileri / Şeker Yatırım

Şeker Yatırım uzmanlarından Aygaz hisse analizi ve önerileri

Aygaz 4Ç13’de 11 milyon TL net kâr açıkladı. Bu tutar yıllık bazda bakıldığında %82,7 oranında ve çeyreklik bazda %90,9 oranında düşüşe denk geliyor. Bu rakam, 47 milyon TL’lik beklentimizin ve 15 milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında bulunuyor.

4Ç13’deki dikkate değer düşüş, özsermayeden pay alma yöntemiyle değerlenen yatırımlardan (bu yatırımların kârlarındaki artış oransal olarak ana firmanın gelir tablosuna yansıtılıyor) gelen tutardaki 55 milyon TL azalış (Enerji Yatırımları A.Ş.’nin kârındaki düşüş ve AES Entek’in net zararındaki yükseliş etkiledi) ve operasyonlar kaynaklı kur farkı giderlerindeki yükselişten kaynaklanıyor. Yıllık bazdaki düşüş ise, bahsedilen nedenlere ek olarak, genel yönetim giderleri altındaki personel giderleri ve vergi&harç giderlerindeki sırasıyla yıllık bazda %19,4 ve %46,1 oranlarındaki yükselişlerden kaynaklanıyor.

4Ç13’de ise, net satışlar yıllık bazda %6,5 ve çeyreklik bazda ise %1,5 oranında artış göstererek 1,63 milyar TL’ye ulaştı. Aygaz’ın yurt içi ton bazlı satışları yıllık bazda %2 oranında yükseliş gösterirken, bunda en büyük pay oto-gaz segmentinin oldu.

2013 yılında FAVÖK marjının 2012’deki %4,4 seviyesinden %4,2 seviyesine gerilemesinin ana nedenlerini incelediğimizde, yine personel giderleri ve vergi&harç giderlerindeki yıllık bazda %19,4 ve %46,1 artışlar ana nedenler olmaktadır. Bunun yanında, amortisman tutarındaki yıllık bazdaki %4,0 oranındaki yükseliş ise FAVÖK marjındaki düşüşü sınırladı.

2014 yılında, Aygaz’ın 6,08 milyar TL’ye ciroya ulaşmasını ve %9,5 ve %4 olan brüt kâr ve FAVÖK marjlarını korumasını bekliyoruz.

Aygaz’ın pozifitifleri arasında, güçlü pazar payı, düzenli temettü ödemesi (2014 yılı için tahminimiz güncel piyasa değeri dikkate alındığında %5,5 temettü verimine işaret ediyor) ve İgdaş’ın özelleştirme ihalesi, Şirket bu ihale için en güçlü aday olarak görülüyor, olmaktadır. Bununla birlikte, ağır büyüyen LPG sektörü (yıllık bazda 2012 yılında yıllık bazda %1,7 ve 9A13 itibariyle %1,3 daraldı) ve devam eden vergi incelemesi ise bize Şirket için ihtiyatlı olmamızı öğütlüyor.

Aygaz’ın genel görünümü açısından, kısa vadede pozitif ve negatiflerin birbirini elediğini düşünüyor ve Şirket için “TUT” tavsiyemiz ile birlikte hedef fiyatımız olan 9,10 TL’yi koruyoruz.

Şeker Yatırım müşterisi olmak için tıklayın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz